Aktualności

Nowe szkolenie: Programista Python

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku rozpoczyna nabór osób zainteresowanych wzięciem udziału w najnowszym projekcie szkoleniowym – Programista Python. Kurs podzielony będzie na dwie części. Uczestnicy zajęć najpierw przejdą blisko 300 godzinny blok wykładów. Pod okiem doświadczonych ekspertów Pomorskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych poznają podstawy programowania w językach HTML, CSS, JavaScripta, a także nauczą się tworzyć aplikacje internetowe przy wykorzystaniu platformy Django. Część zajęć poświęcona zostanie również bibliotece jQuery, serwerom www oraz algorytmom i strukturom danych.

Druga część szkolenia będzie mieć charakter praktyczny i potrwa 320 godzin. W tym czasie kursanci będą mieli okazje do wykorzystania zdobytej wcześniej wiedzy realizując rzeczywiste projekty w trójmiejskich firmach sektora IT.

Programista Python objęty jest gwarancją zatrudnienia. Oznacza to, że po pozytywnym ukończeniu kursu, każdy z jego uczestników znajdzie pracę w jednej z firm biorących udział w praktycznej części szkolenia.

Rekrutacja

Udział w naborze mogą wziąć wyłącznie osoby zarejestrowane w PUP w Gdańsku, które nie ukończyły 30. roku życia. Od kandydatów wymagana jest podstawowa znajomość języków HTML i PHP, znajomość środowiska Windows, ukończone studia wyższe na kierunku ścisłym lub technicznym (lub ukończone technikum informatyczne, elektroniczne bądź teleinformatyczne) oraz znajomość języka angielskiego na poziomie B1 lub wyższym. Uczestnika szkolenia powinna też cechować wysoka kultura osobista, zdolność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie oraz chęć nieustannego rozwoju.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie zgłoszenia rejestracyjnego do 12 czerwca 2016 roku.

Więcej informacji

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy gdańskiego urzędu pracy:

Sara Just
sjust@pup.gda.pl
/58/ 732-53-03

Marzena Kolmer
mkolmer@pup.gda.pl
/58/ 732-52-38

Paulina Wiącek
pwiacek@pup.gda.pl
/58/ 732-53-21

(ŁI)


 

 

Wersja standardowa